Digitalni Marketing

Agencija za digitalni marketing – WWOM

Naša agencija je specijalizovana za pružanje usluga u sferi digitalnog marketinga. Pružamo usluge svih oblika online marketinga, izradu web sajtova, adwords kampanje, SEO optimizaciju, angažovanje na društvenim mrežama, kreiranje sadržaja za marketing kampanje, brending, kreiranje i operativno izvodjenje online prodaje i internet promocije.

 

Digitalni marketing

Digitalni marketing (internet marketing) treba da primeni nove obrasce poslovne prezentacije. Svrhu, namenu i način upotrebe digitalnog marketinga neophodno je približiti  potencijalnom korisniku na takav način, da može da ih posmatra iz perspektive kakve je inače navikao.

WWOM
digitalni marketing wwom

Ja mogu da razumem ono što mi kažu, jedino ako razumem značenje većine reči od onoga što mi je rečeno.

Kada udjemo u prodavnicu sa namerom da nešto kupimo, da li ikada sebi postavimo pitanje, da ako platimo na kasi neki predmet iz prodavnice – da nam ga ipak prodavac neće dati, bez obzira što smo ga platili?

Nasuprot prethodnoj konstataciji, kada je u pitanju internet prodaja, veliku ulogu igra utisak poverenja kojeg odaje onaj koji nudi svoje proizvode ili usluge. Stoga je jako važno voditi računa o svakom detalju koji može da utiče na sticanje poverenja internet auditorijuma.

Takodje je važno napomenuti da je  
od izuzetnog značaja za internet kampanje
i digitalni marketing uopšte, prisutnost publike
i pratilaca na svemu što objavljujemo., bez obzira
o kakvoj vrsti internet portala se radi.internet ptromocijainternet promocijainternet promocijainternet ptomocija

 

digit25a
digitalni marketing wwom

Velika prednost koju nam omogućava internet marketing, je činjenica da svaki korak koji se napravi u svrhu približavanja kupcu ili korisniku, je vidljiv i merljiv!

Isto tako su nam vidljive i merljive sve akcije i reakcije ljudi koji su reagovali na našu objavu. 

Ovako visok stepen transparentnosti omogućava da se bez suvišnog trošenja raspoloživih finansijskih i radnih resursa, možemo maksimalno približiti svojoj ciljnoj grupi, što i jeste imperativ svake marketinške kampanje.

Svrha internet marketinga je da u što većoj meri raširimo naše internet portale i da na njima imamo  što više ljudi iz naše ciljne grupe.

internet reklamiranje

Kada kupci u kontinuitetu dolaze u vašu prodavnicu (u našem slučaju – stekli uvid da postojite na internetu i istovremeno stekli poverenje u vašu ponudu) a vi imate šta da ponudite, više nemate brige oko toga da li će vaš posao funkcionisati ili neće.

Internet marketing je tada obavio osnovni deo svoga posla!

Tada je samo pitanje, hoće li prodaja funkcionisati manje ili više uspešno.

I tu možemo da napravimo značajan napredak!

Agencija za digitalni marketing – WWOM (WhiteWolf OnlineMedia) je orijentisana ka inovativnom i kreativnom pristupu u izradi internet portala.

Digitalni Marketing

“The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself.”

Peter Drucker

“Cilj marketinga jeste upoznati i razumeti kupca u tolikoj meri da mu se namenjen proizvod ili usluga, takoreći, sami od sebe prodaju.”

Peter Drucker

Usluge

Optimizacija sajta je neophodan postupak, zapravo skup radnji koje treba da daju za rezultat bolju poziciju sajta na internet pretraživačima.

SEO optimizacija započinje sa analizom trenutne pozicije relevantnih ključnih reči. Relevantne ključne reči su one reči i pojmovi koje su značajne za vašu delatnost, odnosno one koje će potencijalni klijenti ili kupci, najčešće upotrebljavati na internet pretraživačima da bi došli do informacije o uslugama ili robama koje su im u tome trenutku potrebne a vi možete da im ponudite.

SEO optimizacija - postupci i radnje:

Internet promocija predstavlja skup radnji na raznovrsnim internet portalima u svrhu popularizacije posla, brenda, ličnosti ili bilo koje aktivnosti za koju je poželjan povećan stepen popularnosti.