Internet Reklama

Internet reklama

  • Internet reklama treba da primeni nove obrasce poslovne prezentacije.

  • Svrhu i način upotrebe  internet reklame neophodno je približiti potencijalnom korisniku.

  • Internet reklama za njenog konzumenta može biti razumljiva samo ako mu se predstavi iz njemu poznate perspektive.
internet reklamiranje

Ja mogu da razumem ono što mi kažu, jedino ako razumem značenje većine reči od onoga što mi je rečeno.

internet reklama
internet reklama

Nije redak slučaj da stručnjaci za internet marketing upotrebljavaju gomilu, za širi auditorijum,  veoma nerazumljivih izraza i fraza. Isto tako, verovatno iz navike pri ophodjenju, slične nerazumljive fraze koriste pri kreiranju reklamnih poruka. Takve poruke teško da mogu da imaju plodno tlo za konzumenta.

Internet reklama - stvar poverenja!

Kada udjemo u prodavnicu sa namerom da nešto kupimo, da li ikada sebi postavimo pitanje, da ako platimo na kasi neki predmet iz prodavnice – da nam ga ipak prodavac neće dati, bez obzira što smo ga platili?

Psihologija većine kupaca se bazira na izvesnosti i sigurnosti da za ono što izdvoje svoj novac, dobiju proizvod kojeg su želeli. Iz tog razloga na pijacama imaju “svoje” dobavljače. Odlaze u markete u koje su vremenom stekli poverenje. Imaju “svog” mesara itd. 

Kupovina preko interneta ima potpuno drugu dimenziju. Sa druge strane računara, tableta ili mobilnog telefona nemate ljubaznog (ili neljubaznog) trgovca. Ono što želite da kupite ne možete dodirnuti rukama. Ne možete biti sigurni da proizvod kojeg želite kupiti, zaista  izgleda kao fotografija koja predstavlja dotični proizvod.

Šta je sve neophodno da internet reklama bude uspešna?

  • reklamna poruka mora biti jasno koncipirana
  • portal na kojem će potencijalni kupac biti usmeren mora ulivati poverenje
  • za Google AdWords je od izuzetne važnosti odabir ključnih reči
  • takodje za Google AdWords je od izuzetnog značaja profesionalno praćenje toka reklame  – manuelne izmene u toku emitovanja reklame mogu da naprave uštedu i do 400-500% (ili da u toj meri uvećaju učinak za istu količinu uloženih sredstava)
  • targetiranje publike – osnov svih propagandnih aktivnosti
  • multikanalna strategija – ukoliko resursi omogućavaju, internet reklama će biti uspešnija ukoliko se vodi istovremeno ili kontinuirano na više portala i to sa multimedijalnim pristupom
  • primena vizuelnih sadržaja – poznato je da mozak 90% informacija prima vizuelnim putem
internet reklama

Sve prethodno rečeno nas upućuje na zaključak, da
je od izuzetnog značaja za internet kampanje i internet reklamiranje uopšte, prisutnost publike i pratilaca na svemu što objavljujemo. Još ako imamo pozitivne reakcije, pa i bilo koju interaktivnost, sva je prilika da će onaj koga treba da uverimo u verodostojnost kvaliteta proizvoda ili usluge koje nudimo, itekako se lakše opredeliti da koristi našu uslugu ili kupi naš proizvod.

internet promocija

Velika prednost koju nam omogućava internet reklama, je činjenica da svaki korak koji se napravi u svrhu približavanja kupcu ili korisniku, je vidljiv i merljiv!

Isto tako su nam vidljive i merljive sve akcije i reakcije svih ljudi koji su reagovali na našu objavu. 

Ovako visok stepen transparentnosti omogućava da se bez suvišnog trošenja raspoloživih finansijskih i radnih resursa, možemo maksimalno približiti svojoj ciljnoj grupi, što i jeste imperativ svake marketinške kampanje. Svrha internet reklama je da u što većoj meri raširimo naše internet portale i da na njima imamo  što više ljudi iz naše ciljne grupe.

internet reklamiranje

Kada kupci u kontinuitetu dolaze u vašu prodavnicu (u našem slučaju – stekli uvid da postojite na internetu i istovremeno stekli poverenje u vašu ponudu) a vi imate šta da ponudite, više nemate brige oko toga da li će vaš posao funkcionisati ili neće.

Internet reklama je tada ispunila svoju svrhu i tako unapredila Vašu prisutnost na internet portalima

Tada je samo pitanje, hoće li prodaja funkcionisati manje ili više uspešno.