Internet Reklama

Internet reklama

Internet reklama treba da primeni nove obrasce poslovne prezentacije. Svrhu i način upotrebe digitalnog  (internet) marketinga, neophodno je približiti potencijalnom korisniku na takav način, da može da ih posmatra iz perspektive kakve je inače navikao.

internet reklamiranje

Ja mogu da razumem ono što mi kažu, jedino ako razumem značenje većine reči od onoga što mi je rečeno.

Kada udjemo u prodavnicu sa namerom da nešto kupimo, da li ikada sebi postavimo pitanje, da ako platimo na kasi neki predmet iz prodavnice – da nam ga ipak prodavac neće dati, bez obzira što smo ga platili?

Sve prethodno rečeno nas upućuje na zaključak, da
je od izuzetnog značaja za internet kampanje i internet reklamiranje uopšte, prisutnost publike i pratilaca na svemu što objavljujemo. Još ako imamo pozitivne reakcije, pa i bilo koju interaktivnost, sva je prilika da će onaj koga treba da uverimo u verodostojnost kvaliteta proizvoda ili usluge koje nudimo, itekako se lakše opredeliti da koristi našu uslugu ili kupi naš proizvod.

internet promocija

Velika prednost koju nam omogućava internet reklama, je činjenica da svaki korak koji se napravi u svrhu približavanja kupcu ili korisniku, je vidljiv i merljiv!

Isto tako su nam vidljive i merljive sve akcije i reakcije svih ljudi koji su reagovali na našu objavu. 

Ovako visok stepen transparentnosti omogućava da se bez suvišnog trošenja raspoloživih finansijskih i radnih resursa, možemo maksimalno približiti svojoj ciljnoj grupi, što i jeste imperativ svake marketinške kampanje. Svrha internet reklama je da u što većoj meri raširimo naše internet portale i da na njima imamo  što više ljudi iz naše ciljne grupe.

internet reklamiranje

Kada kupci u kontinuitetu dolaze u vašu prodavnicu (u našem slučaju – stekli uvid da postojite na internetu i istovremeno stekli poverenje u vašu ponudu) a vi imate šta da ponudite, više nemate brige oko toga da li će vaš posao funkcionisati ili neće.

Internet reklama je tada ispunila svoju svrhu i tako unapredila Vašu prisutnost na internet portalima

Tada je samo pitanje, hoće li prodaja funkcionisati manje ili više uspešno.