internet

RSS Internet Marketing/WWOM
  • facebook August 26, 2018
    The post facebook appeared first on Agencija za digitalni marketing WWOM.
  • Internet marketing i nova paradigma onlajn marketinga February 28, 2017
    Kako mi posmatramo internet (online) marketing? Danas je svakako doba globalne komunikacije. To je činjenica koju, niti možemo, niti želimo osporavati – naprotiv! Značaj globalne komunikacije u sferi marketinga je od velike važnosti, pre svega zato što omogućava da naša reč, bilo koja i bilo kakva poruka, može da bude dostupna svakoj osobi, na bilo […]
  • WWOM February 10, 2017
    The post WWOM appeared first on Agencija za digitalni marketing WWOM.