Osnovni paket

cena:  od 150 eura

Za svaki web sajt, ukoliko želimo da ga uspešno optimizujemo, neophodna je detaljna analiza postojećeg stanja. Nakon izvršene analize, pristupamo utvrdjivanju ključnih reči – u kojoj meri su prisutne i kako su rasporedjene. Nakon toga pristupamo istraživanju koje ima za svrhu da utvrdi da li postoji još upotrebljivih ključnih reči koje mogu da budu od koristi za dodatne opcije koje mogu doprineti boljem pozicioniranju vašeg web sajta. U tu svrhu nam od velike koristi može biti Google Analytics, alatka koju, ako nemate instaliran pristupni kod za njenu upotrebu, (preporučujemo) vršimo implementaciju  pristupnog koda, kako bi mogla biti u upotrebi. Google Analytics ima višestruku upotrebnu vrednost i osim navedene, služi i za praćenje poseta na web sajtu, gde osim elementarnih podataka imamo i sjajnu analitiku koja nam ukazuje na mnogo korisnih detalja vezanih za posetioce web sajta.

Nakon svake analize sledi presek stanja koji dostavljamo klijentu u pisanoj formi kako bi nakon izvršenog ciklusa operativnih postupaka optimizacije, konstatovali novonastalo stanje i tako mogli utvrditi u kojoj meri se promenila situacija optimizovanih elemenata web sajta.

Nije tajna da internet pretraživaći imaju vrlo napredne i sofisticirane algoritme, ali jeste tajna kako i kada oni funkcionišu. To je jedan od glavnih razloga zbog čega je sam proces rada na optimizacija web sajta, pre svega dosta složen, a isto tako zahtevan po pitanju vremena izvodjenja, pogotovo kada se uzme u obzir složenost indeksiranja web stranica. Najveći problem zapravo može biti (uslovno rečeno), detekcija validnih efekata učinjene optimizacije, jer za pun doprinos po pitanju što boljeg pozicioniranja web sajta na pretraživačima, uglavnom je potrebno sačekati i više meseci.

Naravno, s pravom se onda može postaviti pitanje – kako onda biti siguran da postupci sprovedeni u procesu optimizacije daju bilo kakav rezultat, odnosno postavlja se pitanje njihove svrhovitosti. Ipak, sasvim je sigurno da kada se proces optimizacije sprovodi ispravno, da mora da postoje vidljivi pozitivni pomaci, samo treba imati na umu da će pun efekat pozitivnog pomaka biti veći nakon izvesnog vremena. Kako bi sami operativni postupci optimizacije bili lakše uočljiviji, koriste se napredne alatke koje detektuju izvršen rad i na taj način u velikoj meri daju legitimitet izvršenim postupcima, tako da svaki korisnik usluga optimizacije može biti uveren da može očekivati veću posetu na svome web sajtu – što jeste glavna svrha koncepta SEO optimizacije.

On page SEO – optimizacija, odnosno operativni postupci koji se izvode na samoj web stranici sa ciljem da se elementi web stranice upodobe za proces pretraživanja (pre svega na Google-u).

U ovaj deo posla spada izrada pravilno optimizovanih sadržaja, korekcija i dopuna već postojećih tekstova i drugih vrsta sadržaja u skladu sa pravilima optimizacije, komprimovanje HTML, CSS i JS kodova, obrada fotografija, provera i kreiranje tagova, rad sa unutrašnjim linkovima i niz drugih zahvata koji se rade unurat web sajta a mogu doprineti boljoj poziciji na pretraživaču.

Off page SEO je skup radnji koje vršimo van samog web sajta a koje će doprineti boljoj pozicioniranosti na internet pretraživačima. Tu pre svega podrazumevamo prisustvo na relevantnim forumima, sajtovima i blogovima. Možda je još važnija i prisutnost na društvenim mrežama kao i interakcija sa njima. Stoga je vrlo važno razvijati društvene mreže, pogotovo, što gotovo svi najnoviji pokazatelji ukazuju na sve veći značaj i uticaj aktivnosti društvenih mreža na pozicioniranost na internet pretraživačima.

Naravno, važnost back linkova (linkova koji vode sa drugih web stranica prema vašoj web stranici), je takodje od velikog značaja, pogotovo ako oni dolaze sa sajtova koji imaju veliku posećenost.

Osnovni paket podrazumeva skup aktivnosti u trajanju 30 dana.

Ukoliko web sajt nije konektovan sa Google Webmaster Tools, mi ćemo izvršiti povezivanje i sa tim u vezi, vršiti radnje, neophodne za pravilnu optimizaciju web sajta. Podrazumeva se izrada analize i preseka početnog stanja, pre nego što se aktiviraju servisne aktivnosti.

Nakon izvršenja ovih radnji, startuje rad na sledećim servisnim aktivnostima:

– provera i korekcija naslova web sajta i njegove dužine
– provera i korekcija (kreiranje) opisa web sajta i njegove dužine
– analiza situacije ključnih reči
– implementacija novih ključnih reči (po potrebi)
– optimizacija postojećih tekstova
– kontrola i implementacija (po potrebi) XML sitemap-a
– kontrola i implementacija H1-H6 tagova
– komprimovanje fotografija
– provera i implementacija alt atributa
– kontrola i implementacija hreflang tagova

 

Osnovni paket podrazumeva skup aktivnosti u trajanju 30 dana.

Ukoliko web sajt nije konektovan sa Google Webmaster Tools, mi ćemo izvršiti povezivanje i sa tim u vezi, vršiti radnje, neophodne za pravilnu optimizaciju web sajta. Podrazumeva se izrada analize i preseka početnog stanja, pre nego što se aktiviraju servisne aktivnosti.

Nakon izvršenja ovih radnji, startuje rad na sledećim servisnim aktivnostima:

– provera stanja back linkova
– analiza integracije sa društvenim mrežama
– integracija sa društvenim mrežama (po dogovoru)
– linkovanje sa 2-5 relevantnih web stranica

Extra servisi se dodatno naplaćuju po dogovoru, shodno vrsti, količini i karakteru usluge.

Predmet extra servisa po pitanju SEO optimizacije mogu da budu usluge kreiranja, razvijanja i održavanja društvenih mreža, kreiranje i uredjivanje blogova, dodatno uredjivanje strukture internal (linkova unutar sajta) linkova, šerovanje sadržaja sa web adresom sajta na društvenim mrežama,