Web shop premium

cena:  od 900 eura

Pod analizom podrazumevamo skup radnji i postupaka, neophodnih za izradu web sajta. Analiza podrazumeva najmanje dva informativna razgovora vezano za karakter poslovanja, odnosno proizvoda ili usluga koji treba da budu obuhvaćene u okviru sadržaja web prezentacije. Takodje je i obavezna analiza poslovne konkurencije i to iz više razloga. Nije neuobičajeno, čak šta više je i poželjno ukazati na konkurentski web sajt koji bi mogao da bude neka vrsta uzora, odnosno lociranje odredjenih elemenata dotičnog web sajta, za koje smatrate da su neophodni za izgled i funkcionalnost vašeg web sajta. Isto tako, analiza konkurencije nam omogućava da uverljivije prezentujemo vašu delatnost, tako što ćemo izbeći odredjene slabosti ili istaći postojeće prednosti.

Web shop (internet prodacnica) zahteva dodatnu analizu i to po pitanju broja i rasporeda kategorija i atributa koji služe za selektovanje proizvoda ili usluga u zavisnosti od njihovih karkteristika.

Za izradu vašeg sajta, neophodno je da nam dostavite sav potreban materijal (fotografije, tekstovi, logotipovi i sl.), koji će činiti njegov sadržaj. Naravno, u sklopu ponudjene cene obezbedjujemo do 20 tematskih fotografija sa besplatnih photo portala i obradjujemo dostavljene tekstove i fotografije, prilagodjavajući ih pravilima SEO optimizacije.

 Postoji opcija i da mi u celosti ili većem delu obezbedimo i kreiramo sve potrebne sadržaje, uz minimalne smernice, s tim što ovo dodatno angažovanje povećava osnovnu cenu, spram količine dodatnog angažovanja.

Za svaki web sajt, najviše u skladu sa zahtevima, upotrebnom vrstom ili namenom, izradjuje se koncept koji predstavlja njegovu stratešku osnovu. Za pripremu koncepta, osnovna stvar je odredjivanje cilja koji treba da bude postignut upotrebom web prezentacije.

Koncept izrade web shopa se u velikoj meri razlikuje od koncepta izrade  standardnog web sajta, u najvećoj meri zbog implementacije kategorija, podkategorija, atributa i drugih elemenata, neophodnih da ovakva web prezentacija može uspešno da vrši svoju osnovnu funkciju, a to je neposredna prodaja proizvoda ili usluga.

Pre nego što se krene na egzaktnu izradu web sajta, potrebno je odabrati što funkcionalniji domen i obezbediti odgovarajući hosting za vaš web sajt. Savet za odabir domena i hostinga, svakako spada u naš deo posla, a konačna odluka je, naravno vaša.

U okviru ovoga paketa, za osnovnu cenu se podrazumeva izrada do 10 stranica, header i footer, do 30 pod-stranica, 1-2 foto galerije, kao i univerzalni side bar sa mogučnošću extra side bara za naslovnu stranu ili “landing page” stranu.
Kontakt forma, mapa i osnovna optimizacija za pretraživače su takodje uključeni u izradu.

Web shop premium podrazumeva implementaciju većeg broja kategorija, atributa i drugih sektora pretraživanja i selekcija, kao i metoda plaćanja, od klasik opcije.

Ovaj paket podrazumeva povezivanje domena i hostinga i postavljanje web sajta na Internet.

Takodje povezujemo vaš web sajt sa Google aplikacijom za praćenje posećenosti i analizu statistike posete (google analytics), kao i povezivanje sa moćnom Google alatkom za unapredjenje rada web sajta (webmaster tools).

Povezivanje sa društvenim mrežama na kojima imate svoje naloge, je takodje predvidjeno ovim paketom.

Zbog jednostavnosti i brzine budućih izmena i zahteva za odredjenim promenama na vašem web sajtu, preporučujemo izradu sajta u CMS-u i to pre svega WordPress kao platformu, ne samo zbog ubedljivo najvećeg broja korisnika(skoro 100 miliona) – što automatski znači i veliki broj vrlo naprednih funkcija, već i zbog jednostavnosti uredjivanja – ako se za takvu varijantu odlučite. S tim u vezi, naša je obaveza da obučimo vašeg predstavnika da u primerenoj meri može da vrši odredjene izmene i dopune u skladu sa budućim potrebama.